OVER MIJ

Mijn naam is Lien Berthot.

In 2008 studeerde ik als logopediste af aan de Artevelde Hogeschool in Gent.

Na mijn opleiding ging ik als zelfstandige aan de slag in verschillende (multidisciplinaire) groepspraktijken en startte ik mijn eigen logopedische praktijk op.

Ik deed ook ervaring op in een medisch pedagogisch centrum en in scholen voor buitengewoon onderwijs.

Zo begeleidde ik zowel kinderen, jongeren, volwassenen als senioren met diverse problematieken.

Om mijn kennis up-to-date te houden, ben ik lid van de VVL (de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten) en volg ik regelmatig vormingen.