Nieuws

Vakantieleerplezier

Omdat de grote vakantie bij leerlingen van het 1ste t.e.m. het 5de leerjaar voor een verlies van reken-, lees- en spellingvaardigheden zorgt, ontwikkelden studenten logopedie (in het kader van hun bachelorproef aan de Arteveldehogeschool) een website om deze vaardigheden te onderhouden tijdens de zomervakantie.

De website https://vakantieleerplezier.weebly.com biedt een gevarieerd aanbod aan werkvormen (o.a. spelletjes, apps en online oefeningen) om leerlingen uit het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar te motiveren om leerstof te herhalen. Als ouder vind je er ook tips terug om je kind ondersteuning te bieden.

Ik wens jullie een fijne zomervakantie toe (met veel leerplezier)!  

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als patiënt

Beste patiënt

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze bijlage kan je hierover meer informatie terugvinden.