Vakantieleerplezier

Omdat de grote vakantie bij leerlingen van het 1ste t.e.m. het 5de leerjaar voor een verlies van reken-, lees- en spellingvaardigheden zorgt, ontwikkelden studenten logopedie (in het kader van hun bachelorproef aan de Arteveldehogeschool) een website om deze vaardigheden te onderhouden tijdens de zomervakantie.

De website https://vakantieleerplezier.weebly.com biedt een gevarieerd aanbod aan werkvormen (o.a. spelletjes, apps en online oefeningen) om leerlingen uit het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar te motiveren om leerstof te herhalen. Als ouder vind je er ook tips terug om je kind ondersteuning te bieden.

Fijne zomervakantie!  

Hoed, Stro Hoed, De Zomer, Zonnebril