TARIEVEN

Ik ben geconventioneerd. Dit betekent dat ik de nationale overeenkomst voor logopedisten ondertekende en de daar vastgelegde tarieven hanteer.

Honoraria geldig vanaf 1 augustus 2020:

Logopedische verstrekking Honorarium Normale tegemoetkoming
Tegemoetkoming Remgeld
Aanvangsbilan (per sessie van 30’) €32,83 €25,33 €7,50
Evolutiebilan €46,80 €35,80 €11
Therapiesessie van 30’ (op school) €25,60 €19,60 €6
Therapiesessie van 30’ (buiten school) €26,50 €21 €5,50
Therapiesessie van 1u €53,22 €42,22 €11
Multidisciplinair overleg €25,60
Extra verslag €46,80

Soms is er geen tegemoetkoming mogelijk via de verplichte verzekering (bvb. bij onvoldoende achterstand, bij articulatieproblemen,…). In dit geval komt de aanvullende verzekering vaak gedeeltelijk tussen in de kosten.

Belangrijk
Indien een sessie niet kan doorgaan, gelieve dan minstens 24 uur vooraf telefonisch te verwittigen. Bij het niet tijdig annuleren van een sessie, zal deze aangerekend worden zonder tussenkomst van het ziekenfonds.