WERKWIJZE

Aanvangsbilan
​Tijdens het eerste gesprek wordt de probleemstelling in kaart gebracht. Neem daarom zeker relevante verslagen mee.

Wanneer het voorschrift voor logopedisch bilan is ingevuld door de geneesheer-specialist kan de testing plaatsvinden.

Testen worden afgenomen, geïnterpreteerd en er wordt een logopedisch aanvangsbilan opgemaakt.

Wanneer therapie wenselijk is, ga je met het logopedisch aanvangsbilan en het aanvraagformulier opnieuw bij de geneesheer-specialist. Deze zal dan het voorschrift voor logopedische revalidatie vervolledigen.

Alle documenten (de aanvraagformulieren en het logopedisch aanvangsbilan) worden gebundeld en opgestuurd naar het ziekenfonds.

Therapie
Wanneer we de goedkeuring van het ziekenfonds hebben ontvangen, kan de therapie worden opgestart.

De therapie kan plaatsvinden in de praktijk, op school of aan huis.

Afhankelijk van de stoornis bedraagt de therapieduur 30 minuten of 1 uur.

Evolutiebilan
Afhankelijk van de stoornis, kan je na 1 jaar therapie bij de huisarts het voorschrift voor logopedisch evolutiebilan laten invullen.

Testen worden opnieuw afgenomen, geïnterpreteerd en er wordt een logopedisch evolutiebilan opgemaakt.

Wanneer het verderzetten van de therapie wenselijk is, ga je met het logopedisch evolutiebilan en het aanvraagformulier opnieuw bij de huisarts. Deze zal dan het voorschrift voor verlenging logopedische revalidatie vervolledigen.

Alle documenten (de aanvraagformulieren en het logopedisch evolutiebilan) worden gebundeld en opgestuurd naar het ziekenfonds.

Verlenging therapie
Wanneer we de goedkeuring van het ziekenfonds hebben ontvangen, kan de therapie voor 1 jaar worden verdergezet.

Herval
Wanneer een patiënt na het volgen van een eerdere behandeling, na verloop van tijd opnieuw symptomen vertoont die een ingrijpen noodzakelijk maken, spreken we van een herval.

Afhankelijk van de stoornis en rekening houdend met een aantal specifieke vereisten, kan een hervalbehandeling worden aangevraagd bij het ziekenfonds.